Horatio

185 tekstów – auto­rem jest Ho­ratio.

Ru­le #24


Mu­sisz poświęć wszys­tko co masz jeśli nap­rawdę chcesz ko­muś pomóc. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 września 2012, 21:27

By­cie dla wszys­tkich nie oz­nacza, że wszys­cy będą dla Ciebie. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 11 lipca 2012, 20:02

Na­wet rzut mo­netą nie da­je jas­nej odpowiedzi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 kwietnia 2012, 20:35

Po­ciągnięcie za spust to coś więcej niż odwaga. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 kwietnia 2012, 21:40

Py­taj in­nych o radę.

Bo...cza­sem mogą ot­worzyć Ci inną furtkę
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 kwietnia 2012, 00:46

Życie mówi...


"Ceń mnie, jes­tem krótkie" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 kwietnia 2012, 23:10

Czas.


Nie trać cza­su cze­kając na ko­goś - kto cza­su dla ciebie nie ma. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 marca 2012, 22:13

Nie można być kimś będąc cieniem 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 lutego 2012, 00:03

Ro­niąc łzy nie po­kazu­jesz słabości, lecz człowieczeństwo. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2012, 18:47

Wi­na za to co zro­biliśmy, i za to cze­go nie zro­biliśmy jest zaw­sze ta­ka sama. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 lutego 2012, 15:59
Horatio

Nigdy nie lubiłem "pisać o sobie" ... :) ________________________________________ Najczęściej kochają nas ludzie, na których nam nie zależy. A my kochamy tego, dla którego nie istniejemy...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Horatio

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność